Δυνατότητα ατομικών μαθημάτων και μαθημάτων online

Personal growth & Self improvement Seminars

Πόσο καλά γνωρίζετε τον Εαυτό σας?

Τα σεμινάρια αυτής της ενότητας σας βοηθούν να ανακαλύψετε τον εαυτό σας και να κτίσετε μια Harmonious σχέση μαζί του.

Ανακαλύψτε την Προσωπικότητά σας και βελτιώστε την έκφρασή της στην καθημέρινότητά σας. Κατανοώντας τη Μοναδικότητά μας έχει σαν αποτέλεσμα έναν Δυναμικό νου, με Θετικά συναισθήματα και Ξεκάθαρους στόχους.

360º Life Evolution

Τα επτά (7) μαθήματα της ζωής
Ξεκλειδώνουμε τα πνευματικά μυστήρια της ύπαρξης για να συνδεθούμε με τον Ανώτερο Εαυτό μας

Unlock the real you

The Inner Attitude
for
Peace & Success

Μειώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στις πράξεις μας και στα πιστεύω μας
Οδηγεί στη γαλήνη του Νου